बायबल - नवा करार (Marathi)


संकलित
बायबल हे ख्रिस्ती धर्मीय लोकांचे पुस्तक आहे. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

उत्पत्ति धडा 1

उत्पत्ति धडा 2

उत्पत्ति धडा 3

उत्पत्ति धडा 4

उत्पत्ति धडा 5

उत्पत्ति धडा 6

उत्पत्ति धडा 7

उत्पत्ति धडा 8

उत्पत्ति धडा 9

उत्पत्ति धडा 10

उत्पत्ति धडा 11

उत्पत्ति धडा 12

उत्पत्ति धडा 13

उत्पत्ति धडा 14

उत्पत्ति धडा 15

उत्पत्ति धडा 16

उत्पत्ति धडा 17

उत्पत्ति धडा 18

उत्पत्ति धडा 19

उत्पत्ति धडा 20

उत्पत्ति धडा 21

उत्पत्ति धडा 22

उत्पत्ति धडा 23

उत्पत्ति धडा 24

उत्पत्ति धडा 25

उत्पत्ति धडा 26

उत्पत्ति धडा 27

उत्पत्ति धडा 28

उत्पत्ति धडा 29

उत्पत्ति धडा 30

उत्पत्ति धडा 31

उत्पत्ति धडा 32

उत्पत्ति धडा 33

उत्पत्ति धडा 34

उत्पत्ति धडा 35

उत्पत्ति धडा 36

उत्पत्ति धडा 37

उत्पत्ति धडा 38

उत्पत्ति धडा 39

उत्पत्ति धडा 40

उत्पत्ति धडा 41

उत्पत्ति धडा 42

उत्पत्ति धडा 43

उत्पत्ति धडा 44

उत्पत्ति धडा 45

उत्पत्ति धडा 46

उत्पत्ति धडा 47

उत्पत्ति धडा 48

उत्पत्ति धडा 49

उत्पत्ति धडा 50

निर्गम धडा 1

निर्गम धडा 2

निर्गम धडा 3

निर्गम धडा 4

निर्गम धडा 5

निर्गम धडा 6

निर्गम धडा 7

निर्गम धडा 8

निर्गम धडा 9

निर्गम धडा 10

निर्गम धडा 11

निर्गम धडा 12

निर्गम धडा 13

निर्गम धडा 14

निर्गम धडा 15

निर्गम धडा 16

निर्गम धडा 17

निर्गम धडा 18

निर्गम धडा 19

निर्गम धडा 20

निर्गम धडा 21

निर्गम धडा 22

निर्गम धडा 23

निर्गम धडा 24

निर्गम धडा 25

निर्गम धडा 26

निर्गम धडा 27

निर्गम धडा 28

निर्गम धडा 29

निर्गम धडा 30

निर्गम धडा 31

निर्गम धडा 32

निर्गम धडा 33

निर्गम धडा 34

निर्गम धडा 35

निर्गम धडा 36

निर्गम धडा 37

निर्गम धडा 38

निर्गम धडा 39

निर्गम धडा 40