अभंग ज्ञानेश्वरी - अध्याय १० वा (Marathi)


सरस्वती
स्वामी स्वरूपानंद ह्या थोर सत्पुरूषाने ‘ अभंग ज्ञानेश्वरी ‘ नामक अत्यंत सुबोध , नितांत सुंदर आणि परम रसाळ असा अभंगात्मक ग्रंथ लिहीला . READ ON NEW WEBSITE