Android app on Google Play

 

पूजा अर्चा सामुग्री

 

पानफुल विशेषतः रुईचे पान फुल

दीपक

अगरबत्ती

नैवैद्य - मिठाई

संबंधित ऋतूंची फळे

रुईच्या पानाचा हर

कापूर

उडीद

तेलात तळलेल्या पुरया

लवंग

विलायची

पान

सुपारी

गंगाजल किंवा कोणत्याही पवित्र नदीचे पाणी ,

नारळ

लोखंडी नाल , घोडयाचा नाल

टिप - ( वरील पैकी कोणत्याही २ - ४ वस्तू असल्या तरी चालतील. सर्वच वस्तू पाहिजेत असे नाही. )