Android app on Google Play

 

चातुर्याम धर्म 2

 

तीर्थंकरांची उंची व आयुष्य

तीर्थंकर        उंची                    आयुष्य वर्षे
ऋषभ          ५०० धनुष्यें १        ८४ लक्ष पूर्व २
अजित         ४५० धनुष्यें         ७२ लक्ष पूर्व
सम्भव        ४०० धनुष्यें          ६० लक्ष पूर्व
अभिनंदन     ३५० धनुष्यें         ५० लक्ष पूर्व
सुमति         ३०० धनुष्यें         ४० लक्ष पूर्व
पद्‍मप्रभ       २५० धनुष्यें         ३० लक्ष पूर्व
सुपार्श्व          १०० धनुष्यें         २० लक्ष पूर्व
चन्द्रप्रभ        १५० धनुष्यें         १० लक्ष पूर्व
पुष्पदत्त         १०० धनुष्यें        २  लक्ष पूर्व
शीतल          ९०  धनुष्यें         १  लक्ष पूर्व
श्रेयांस          ८०  धनुष्यें         ८४ लक्ष
वासुपुज्य      ७०  धनुष्यें         ७२ लक्ष
विमल          ६०  धनुष्यें         ६० लक्ष
अनन्त         ५०  धनुष्यें         ३० लक्ष
धर्म            ४५  धनुष्यें         १० लक्ष
शान्ति         ४०  धनुष्यें         १  लक्ष
कुन्थु           ३५  धनुष्यें        ९५ हजार
अर             ३०  धनुष्यें         ८४ हजार
मल्लि         २५  धनुष्यें         ५५ हजार
सुव्रत          २०  धनुष्यें          ३० हजार
नमि           १५  धनुष्यें          १० हजार
नेमि           १०  धनुष्यें           १  हजार
पार्श्व           ९ हात                 १००
वर्धमान       ७   हात               ७२
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(१. एक धनुष्य म्हणजे ४ हात किंवा ६ फूट.

२. ८४ लक्षाचें एक पूर्वांग आणि ८४ लक्ष पूर्वांगाचें एक पूर्व, म्हणजे ७७ लक्ष ५६ हजार कोटि वर्षे.)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------