Android app on Google Play

 

उगी उगी गे उगी

 

उगी उगी गे उगी
आभाळातून खाली येते चांदोबाची पहा बगी

ढगावरून ती चाले गाडी
शुभ्र पांढरी जरा वाकडी
ससा सावळा धावत ओढी
असली अद्भुत गाडी कुठली रडणार्‍यांच्या कुढ्या जगी

चांदोबाच्या बघ माथ्यावर
निळसर काळी छत्री सुंदर
नक्षत्रांची तिजसी झालर
हसणार्‍यांच्या घरी पिकवितो सर्व सुखाची चंद्रसुगी

उगी, पहा तो खिडकियात
चांदोबाचा आला हात
स्‍नात आईचा जणु दुधात
घे पापा तू त्या हाताचा भरेल इवले पोट लगी