Android app on Google Play

 

संतांची दिवाळी

 

मी अविवेकाची काजळी।
फेडोनी विवेक दीप उजळी॥

ते योगिया पाहे दिवाळी॥
निरंतर॥

 *संत ज्ञानेश्वर*  

१) साधू संत येती घरा। तोची दिवाळी दसरा॥

२)दसरा-दिवाळी तोची आम्हा सण। सखे संतजन भेटतील॥

३)तुका म्हणे त्यांच्या घरची उष्टावळी। मज ते दिवाळी दसरा सण॥  

 *संत तुकाराम*

आनंदाची दिवाळी।

घरी बोलवा वनमाळी॥

घालीते मी रांगोळी।

गोविंद गोविंद॥

 *संत जनाबाई*

सण दिवाळीचा आला।

नामा राऊळाशी गेला॥

हाती धरोनी देवाशी।

चला आमुच्या घराशी॥

 *संत नामदेव*