Android app on Google Play

 

चांदण्यातला चंद्र माझा

 

चांदण्यातला चंद्र माझा

चांदण्यात मी रात्रीच्या चंद्र माझा शोधत होतो

अंधारातल्या काजव्यांना ठाव त्याचा विचारत होतो

शोधता त्याला मी तो लाजून ढगाआड लपला होता

चोरून पाहण्याचा उगाच बहाणा त्याने शोधला होता

चांदण्या या रात्री झूकवून डोळे मुक होकार मला मिळाला होता

चंद्र हा माझा चाकोरीसह कलेकलेने प्रेमाला आकार देत होता

भेटण्याची ओढ त्यालाही पण भिती मनात दाटली होती

राहिलं ना भान स्वत:चे जेव्हा नजर दोघांची भिडली होती