Android app on Google Play

 

माहितीचा अधिकार म्हणजे काय ?

 

या अधिकारात खालील बाबींचा समावेश आहे:

काम, कागदपत्रे, नोंदी यांची तपासणी करणे
कागदपत्रे किंवा नोंदी यांच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे तसेच त्यांची टिपणे काढणे. 
साहित्याच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे 
माहिती छापील प्रत (प्रिंटआऊटस्), सीडी, फ्लॉपी, टेप्स, व्हिडिओ रेकॉर्डस् किंवा इतर कोणत्याही ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मिळवणे.