Android app on Google Play

 

महोदर

 


जेव्हा कार्तिकेयाने तारकासुराचा वध केला, तेव्हा दैत्यगुरू शुक्राचार्यांनी मोहासुर नावाचा राक्षस तयार करून देवांच्या विरोधात उभा केला. मोहासुरापासून सुटका व्हावी यासाठी सर्व देवतांनी गणेशाची उपासना केली. तेव्हा गणपतीने महोदराचा अवतार घेतला. महोदराचे उदर म्हणजेच पोट खूपच मोठे होते. महोदर उंदरावर स्वार होऊन मोहासुराच्या नगरात पोचले तेव्हा मोहासुराने युद्ध न करताच गणपतीला आपला मित्र बनवले.