Android app on Google Play

 

पालक

 •    २५ ग्राम पालक रसात ५० ग्राम गाजराचा रस मिसळून प्यायल्यास शरीरातील चरबी नाहीशी होते.

•      ५० ग्राम पालक रसात १५ ग्राम लिंबू रस मिसळून प्यायल्यास स्थूलपणा नष्ट होतो.