Android app on Google Play

 

बटाटा

 


बटाटा उकडून गरम वाळूत भाजून खाल्ल्याने स्थूलपणा कमी होतो.