Android app on Google Play

 

खर्चु नका देवासाठी पैसा !

 

खर्चु नका देवासाठी पैसा !
शिक्षणाला पैसा तोच द्या हो !!

नको मंदिराची करावया भर !
छात्र जो हुशार त्यास द्यावा !!

नको धर्मकृत्ये पैसा खर्चुनिया !
घेण्यासाठी विद्या तोच खर्चा !!

शाळेहुन नाही थोर ते मंदिर !
देणगी उदार शाळेला द्या !!

भक्तीचा प्रसार नाही श्रेयस्कर !
शिक्षण प्रसार सर्वश्रेष्ठ !!

गरिबांनी तरी फेकावा विश्वास !
देवाजीची आस पूर्ण खोटी !!

नसलेले देव कोठून येणार ?
कल्याण होणार कधी सांगा !!

स्वताचा उद्धार करा प्रयत्नाने !
शक्तीने, युक्तीने सुखी व्हावे !!

- संत गाडगेबाबा