Android app on Google Play

 

भाग १


    ...की उंटाला जर एखाद्या माणसाचा राग आला, तर तो त्याच्यावर थुंकतो ?

ताजमहाल

    ...की ताजमहाल बनविताना सुमारे १००० हत्तींचा वापर करण्यात आला होता ?

कोल्हा

    ...की कोल्हा (Jackal) व खोकड (fox) हे दोन वेगवेगळे प्राणी आहेत ?

डास

    ...की डासांना दात नसतात ते आपल्या सोंडेनी चावा घेतात?

ग्रहण

    ...की खग्रास सूर्यग्रहणाच्या वेळी तापमान ६ अंशांनी कमी होते ?

हत्ती

    ...की आफ्रिकेतील हत्तींना अन्न चावण्यासाठी फक्त चारच दात असतात ?

शार्क

    ...की शार्क माशांना माणसाला माहीत असणारा कुठलाही आजार होऊ शकत नाही ?

सूर्य

    ...की सूर्य हा पृथ्वीपेक्षा ३,३०,३३० पट मोठा आहे ?

पत्ते

    ...की पत्त्यांतील चारी राजे ही पूर्वीच्या खर्‍या राजांची चित्रे आहेत ?

जिराफ

    ...की जिराफांची जीभ ५० से.मी. लांब असते व त्याने जिराफ आपले कान साफ करतात ?

जग

    ...की जगातील सर्व खंडांची इंग्रजी नावे ज्या अक्षराने सुरु होतात त्याच अक्षराने संपतात ?

दिवा

    ...की थॉमस अल्वा एडीसन अंधाराला घाबरत असे ?

शिंक

    ...की माणूस डोळे उघडे ठेवून शिंकू शकत नाही ?

गणित

    ...की १११,१११,१११ X १११,१११,१११ = १२,३४५,६७८,९८७,६५४,३२१ ?

झुरळ

    ...की झुरळे डोक्याविना ९ दिवस जीवंत राहू शकतात ?

फुलपाखरु

    ...की फुलपाखरे आपल्या पायांनी चव घेतात ?

ध्रुवीय अस्वल

    ...की सर्व ध्रुवीय अस्वले ही डावखोरी असतात ?

मगर

    ...की मगर आपली जीभ तोंडाच्या बाहेर काढू शकत नाही ?

कोळी

    ...की सर्वसाधारणपणे माणूस कोळ्याला जितका भीतो तितका मरणाला भीत नाही ?

जीभ

    ...की शरीरातील सर्वात ताकदवान स्नायू म्हणजे जीभ ?

हत्ती

    ...की हत्ती हा एकच असा प्राणी आहे की जो उडी मारू शकत नाही ?

हृदय

    ...की हृदयात १० मी. पर्यंत रक्त फेकण्याची ताकद असते ?

भोलू-भारतीय रेल्वेचा शुभंकर

    ...की भारतीय रेल्वे जगातील सर्वात जास्त रोजगार देणारा उपक्रम आहे ?
    ...की महाराष्ट्र राज्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या (९,६७,५२,२४७) असणारे जगात केवळ ११ देश आहेत ?

युरो-चलन

    ...की युरोपियन संघाचे अधिकृत चलन 'युरो' हे युरोप खंडातील १३ देशात वापरले जाते ?

भारताचा ध्वज

    ...की भारतात २२ शासकीय राजभाषा आहेत पण एकही राष्ट्रभाषा नाही ?

बृहन्मुंबई महानगरपालिका

    ...की १८७३ रोजी स्थापन झालेली बृहन्मुंबई महानगरपालिका भारतातील पहिली स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे ?
    ...की जगभरातील सुमारे १०० कोटी लोक इंग्रजी भाषेत साक्षर आहेत...?

सूर्यावरचे डाग

    ...की इ.स.१६११ रोजी इटलीचा खगोलशास्त्रज्ञ गॅलिलियो याने सूर्यावरच्या काळ्या डागांचा शोध लावला...?

साम्यवादाचे चिन्ह

    ...की आज फक्त चीन, व्हियेतनाम, क्युबा व उत्तर कोरिया या चार देशातच साम्यवादी (चिह्न चित्रित) व्यवस्था आहे...?
    ...की महान शास्त्रज्ञ आइनस्टाईन याना आपल्या बुटाची लेस बांधता येत नव्हती?
    ...की आपल्या शरिरातले सर्वात मोठे हाड आपल्या मांडीत असून सर्वात लहान हाड आपल्या कान कानात असते.