Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

।। प्राणिसंग्रहालय... ।।

आठवणींच्या डबक्यात


शेवाळे तयार झाले


ना मज कामी आले


ना तुज कामी आले ।।१।।


त्या डबक्यात डुंबताना


वराह मी झालो


तुज गल्लीतून बघता


श्वान मी झालो ।।२।।


तव वचनांच्या भिंतीवर


धडकता बोकड झालो


लाथाळ्या काढताना


मी गाढव झालो ।।३।।


वाघाची शेळी


तुजसाठी झालो


अन घरी मात्र


मी बैलोबा झालो ।।४।।


स्पर्श आठवता तुझा


अंगावर फिरतो हात


परी जन वेडे म्हणती


खाजरी माकडजात ।।५।।


नादात तुझ्या वेडा


रात्रीस घुबड झालो


वाट तुझी बघताना


चातक मी झालो ।।६।।


तुजसाठी झुरताना


ना कोणाचा झालो


ना मी तुझा झालो


ना माझा झालो...


ना माझा झालो...

प्राणिसंग्रहालय

शैलेश जयंत हेबाळकर
Chapters
बालपण
कविकल्पना
आशा
झोका
।। प्राणिसंग्रहालय... ।।
तुळस
व्यथा