Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

विवाहाची अट

महंमदाने स्वत: अनेक विवाह केले मात्र मुस्लिम पुरुषांसाठी चार विवाहांची मर्यादा ठरवून दिली तीहि जे चौघीनाहि समान वागणूक देऊ शकतील त्यांच्यासाठीच!