Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

नामजची दिशा

मुस्लिम सुरवातीला जेरुसलेमकडे तोंड करून प्रार्थना करीत. मक्केकडे तोंड करण्याची प्रथा मागाहून सुरू झाली.