Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

दीक्षा

महंमदाच्या स्वत:च्या काळात जबरदस्तीने इस्लामची दीक्षा दिली जात नव्हती.