Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

इथे हसावं लागतं

इथे हसावं लागतं

ह्या दुनियात राहून
प्रत्येक रहस्याला लपवावं लागतं,
हृदयात कितीही दुःख असो
परंतु इथे हसावं लागतं

*************************************************

मराठी माती.

विझलाय दिवा, जळाल्या वाती
केवढे धर्म अन केवढ्या जाती,
शिवरायांचे पुत्र आम्ही नाही मानत जात-पात
आमच्या रक्तात फक्त मराठी माती, मराठी माती.

*************************************************

धर्म

आपलेपणाची ओढ, जीव लावण्याची खोड
प्रेमाने भरतो घडा अंतकरणाचा,
चार क्षणाचा जीव, करावी त्याची कीव
पाळत जावा धर्म माणुसकीचा.

*************************************************

खैरात

किती हे वादे अन,
किती हि आश्वासनांची खैरात.
या स्वार्थी राजकारण्यांची आता,
काढलीच पाहिजे वरात..

*************************************************