Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

तुझ्या सौंदर्यापुढे.

तुझ्या सौंदर्यापुढे.

चंद्राला नाही तेज
सूर्य देखील फिका पडे.
परी अप्सरा सारे शून्य
तुझ्या सौंदर्यापुढे.

*************************************************

मोती शिंपले

एवढ्या मोठ्या समुद्रात
लहान- लहान मोती शिंपले,
माझे संपूर्ण जीवन
तुझ्या प्रेमासाठी गुंफले.


*************************************************

दुःख

शिंपले तुडविण्याचे दुःख
मोत्यांवर उमटलेलं नसते,
कारण त्यांना काय ठाऊक
शिंपल्यांनी त्यांना केवढ जपलं असते.

*************************************************

दागिना

स्वार्थी वृत्तीच्या या जगात
वाहुद्या आपुलकीचा झरा.
पैसा नाही, तर प्रेम हाच
मनुष्याचा दागिना खरा.

*************************************************

चारोळीगाथा

अनिकेत भांदककर
Chapters
चारोळीगाथा
सागर
इथे हसावं लागतं
तुझ्या सौंदर्यापुढे.
मोक्ष