Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

लावणी ४४ वी

सोडून मज पलिकडे निजा, येवढा वेळ रमले ।<br />रात्रंदिस बेजार, तुम्हांसी रत होतां दमले ॥धृ०॥<br />अडविउभी नका दडपुन धरूं तनु निर्जिव कवळी ।<br />कठिण शरिर तुमचें, तशामधें मी केतकि पिवळी ।<br />अढळ भांग विखुरला कसा, कुंकुम पुसलें भाळीं ।<br />नथ झाली वाकडी चुंबितां वदन अधरपवळी ।<br />लवलवित करचरण मुरडितां देह पातळ चवळी ।<br />जिव दुसर्‍याचा बघा, तुम्ही किति करितां चोळाचोळी ! ।<br />फुकट मिळालें तरी मिष्ट भोजन थोडें घ्यावें<br />गोड ऊस लागला म्हणुन काय मुळवाढें खावें ?<br />ठाणबंद भोगितां, कसें तरि मग बाहेर जावें ?<br />कार्याकारण घ्यावें करून, बहुतापरि श्रमले ॥१॥<br />न्हाण आल्याच्या आधीपसुन तुम्हि छळिलें हो भारी ।<br />बळस्वार घातली तेव्हांपुन मजवरती स्वारी ।<br />सालोसाल दरमहा घेउन मज निजतां शेजारीं ।<br />नरम-कठिण ओळख, पितळ-सोनें दोन्ही न्यारी ।<br />उंच वस्त्र चोळटूं नका हो, मी गजनी कोरी ।<br />सर्व परी अति वर्ज, करुं नये नारीवर जोरी ।<br />कंटाळल्यावर विषयसुखाची मग नाहीं गोडी <br />फार सोस वावगा, प्रीतिची लहर बहार थोडी <br />चतुर विचक्षण आपण उभयतां हंसाची जोडी <br />घडोघडिं वदो किति ? जागृतिनें डोळे भरले ॥२॥<br />सरलि वाट, ताठली पाठ, कां अठ येवढी धरली ? ।<br />पोकळ झाली वेणि, राखडीमुद माथ्यावरली ॥<br />काढुन तरि घेउं द्या कंचुकी कांठाला चिरली ।<br />मर्यादा करणाचि यापुढें काय सिलिक उरली ? ।<br />निस्तेज दीन दिसे मुखश्री अगदींच उतरली ।<br />मदन शांतवा, अतां जवळ मी नाहीं असें मोजा<br />येक शयन, येक चित्त, एक मन तुम्ही केल्या मौजा<br />बहुत जिकिर ठीक नव्हें, जीवन हें परक्याचें समजा <br />कांहिं तरी उमजा, अंगाला पाजर थबथबले ॥३॥<br />उद्यां हौस पुरवा पुरती, आज तनमन विटलें ।<br />सापडलें ऐतें जसें धन कुबेराचें लुटलें ।<br />मोहनमाळ सर, मुक्त पदर हे कंठयाचे तुटले ।<br />इतके करतां तरी तुम्हांला नको कधीं म्हटलें ? ।<br />ज्याचें त्यास भोगणें, कोणाला तें नाहीं सुटलें ।<br />नदर वाहिला प्राण, घेतलें शिर कापुन हातीं <br />जशी इनाम जहागीर तुमची वतनाची खोती <br />मी सुरंग लालडी, तुम्ही तर येक दाणामोती <br />स्वसंतोष भरनवतिजळावर, ती कमळण उमले ।<br />होनाजी बाळा म्हणे, दर्शनीं कामज्वर शमले ॥४॥<br /><br />

शोध दैवी शक्तींचा (भय कथा)

संकलित
Chapters
अश्वत्थामा चिरंजीव आहे का? 1
कल्की अवतार
अश्वत्थामा चिरंजीव आहे का? 2
हिमालयावर सिध्दपुरुष आहेत का? 1
हिमालयावर सिध्दपुरुष आहेत का? 2
योगसामर्थ्य 1
योगसामर्थ्य 2
तीर्थमंत्रातील सामर्थ्य ! 1
तीर्थमंत्रातील सामर्थ्य 2
कसबा गणपती
इच्छापूर्ती मयुरेश्वर, मोरगाव
रुद्राभिषेक
भविष्यकथानाची सिद्धी 1
भविष्यकथानाची सिद्धी 2
भविष्यकथानाची सिद्धी 3
शोध अश्वत्थामाचा 3
Naustradamus 1
Naustradamus 2
कोकणेश्वर महादेव
लावणी ६४ वी
एका अप्सरेच्या मुली
नेपाळमध्ये मोठा भूकंप
मृत्युनंतर पुन्हा जिवंत झाले
जगातील सहा न उलगडलेले रहस्य .
चेटकीण प्रथेचा काळा इतिहास
संत नामदेव
शिव
भारतामधील Top 10 मंदिरे
दैवी शक्ती
पृथ्वीच्या पाठीवर
सूर्य ग्रहणामुळे वाचले होते अर्जुनाचे प्राण
पुराणांनुसार देवतांचे राजा इंद्र
वास्तुपुरुष
गुढीपाडवा
देवगड-विजयदुर्ग मार्गावर गिर्ये
पोस्ट दैवी शक्तीं
मित्रांनो खरोखर घडलेली गुढ घटना .........
संतांचा सहवास
सध्या दैवी शक्ती
ऋण , वैर , हत्या न चुकती कल्पांती।।
।।ॐ।। ओम नम: शिवाय।
भारताने लावलेले शोध
योगीराज संत सोहिरोबानाथ...
महाभारतानुसार द्रौपदी राजा द्रुपदची मुलगी
द अंबेर रुम
मंदिरात का जावे ? देवपूजा का करावी? या मागचे शास्त्रीय कारण काय?
हिंदू धर्म
महाभारत एक प्राचीन ग्रंथ
तीर्थस्थळाचे नाव
महात्मा बसवेश्वर
चैत्र शुद्ध नवमी
गंगासागर
भारतातील ऋषीमुनीं
विमानाचा शोध
भगवान श्रीकृष्ण
महाराष्ट्रात महानुभाव
अघोरी
कुलइतिहास
द्रौपदीला
द्रौपदीचे वस्त्रहरण
दत्ताची नावे
आग्रेश्वर नागनाथेश्वर महादेव...भाग ४ था .
आग्रेश्वर नागनाथेश्वर महादेव... भाग ३ रा..
आग्रेश्वर नागनाथेश्वर महादेव... भाग २ रा..
भाग २ रा ....रुपकुंड
श्री रामेश्वर मंदिर. वेंगुर्ला.
भारतीय संस्कृती
महाराज कोण होते, कोठून आले
दैवी किंवा देवता
‘गावपळण!’
गणपती विषयी
काळभैरव
13 दिवस भिमसोबत कुस्ती लढणारा ....
वाघाला पुजणारं गाव....तोंडवली,मालवण
गरुडपुराण
प्राणायामातून होते कुंडलिनी जागृती...
|| गणपती बाप्पा मोरया ||
अंबरनाथचे पुरातन शिवमंदिर
पद्मनाभ स्वामी मंदिर आणि मौल्यवान खजिना ...
श्री.सोमनाथ मंदिर (गुजरात)
मयंग : आसाम
गावाचे नाव :- वालावल
मल्हारी मार्तंड खंडोबा
डॉ. तुषार यशवंत सावडावकर याचा हा लेख ..
दत्तावतारी
**** भूतांचे प्रकार **** भाग १-
Part - 1 पिशाच्च
रुद्राक्ष भाग २
माफ करा वाचकांनो
आजचे अनुभव
||विठ्ठलाचे सेवेकरी, आम्ही वारकरी||
चक्र
आपण जानता आहात का ?
गुरु सामर्थ्य
मी तन्वी रेडी
नामस्मरण
नामसाधनेची
येळकोट-येळकोट-येळकोट-येळकोट-जय मल्हार !
१९२१ सालची गोष्ट
दिनदर्शिकेप्रमाणे
महाभारतातल्या
हिमालयीन यती/ हिममानव:-
अखंड नामस्मर
मनुष्य हा कल्पना विलास
तबकड्या बहुधा पाण्यावर
ध्यानावस्थेत
भगवान पतंजली
महाशिवरात्रीच्या शिवभक्तांना शिवमय शुभेछ्या
सोमजाई देवीचा इतिहास
लावणी ४४ वी