Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

स्वप्न

एकदा अकबर बादशहाचा दरबार भरलेला असतो. तेथे बिरबल सुद्द्धा असतो. तेव्हा अकबर बादशहा सर्व दरबारातील लोकांना त्याला पडलेले स्वप्न सांगतो.

अकबर बादशहा म्हणतो : मला आज रात्री स्वप्न पडले की, '' मी एका मधाच्या डबक्यात पडलेलो, आणि बिरबल एका चिखलाच्या डबक्यात पडलेला होता. ''

त्यावर बिरबल म्हणतो : ''बादशहा मला हि असेच स्वप्न पडलेले होते, पण त्यात तुम्ही मला आणि मी तुम्हाला चाटत होतो.''

त्या नंतर कधी बादशहाने बिरबलची थट्टा-मस्करी केली नाही.