शनिमाहात्म्य (Marathi)


स्तोत्रे
शनिमाहात्म्य शनिदेवाची स्तुती आहे. साडेसाती असलेल्या लोकांनी शनिमाहात्म्य वाचावे अशी परंपरा आहे. READ ON NEW WEBSITE