द्रोण आणि पांडव (Marathi)


प्रभाकर फडणीस
द्रोणाचार्य आणि पांडव यांचेमधील परस्पर संबंध गुंतागुंतीचे व बदलत गेलेले दिसून येतात. त्यांचा थोडा आढावा घेणार आहे. READ ON NEW WEBSITE