शिक्षणाचा जिझिया कर अर्थांत Right To Education (Marathi)


Shivam
RTE कायदा हा हिंदू विरोधी असून त्यामुळे भारतीय शिक्षण व्यवस्थेची वाट लागली आहे. READ ON NEW WEBSITE