बडबड गीते (Marathi)


संकलित
सांग सांग भोलानाथ पासून येरे येरे पावसा पर्यंत READ ON NEW WEBSITE

Chapters

सांग सांग भोलानाथ, पाऊस पडेल काय ?

उठा उठा चिऊताई

गोरी गोरी पान, फुलासारखी छान

निम्बोणीच्या झाडामागे

मी जर झालो एक दिवस राजा

श्लोक २० वा

ये रे ये रे पावसा तुला ...

ये ग ये ग सरी माझं मडकं ...

अडगुलं मडगुलं सोन्या...

आपडी थापडी गुळाची पापडी ...

करंगळी मरंगळी मधलं ...

चांदोमामा चांदोमामा ...

ह्त्ती आणि मुंग...

वाढलं झाड सर ...

चाळणी म्हणे गाळणीला मी त...

माझी बाहुली छान छान माझा...

दिवाळी आली दिवाळी...

उठ बाई उठ ...

भाउ पहा देतो ...

हम्मा गाय येते ...

वार्‍या वार्‍या थ...

शेतकरीदादा तुमचं चाललंय क...

लवकर उठा लवकर ...

एक होती म्हतारी जाइ लेकि...

कोंबडेदादा उठा ...उठा ...

न्हाऊ बाळा न्हाऊ