Get it on Google Play
Download on the App Store

अभंग ज्ञानेश्वरी - अध्याय ४ था (Marathi)


सरस्वती
स्वामी स्वरूपानंद ह्या थोर सत्पुरूषाने ‘ अभंग ज्ञानेश्वरी ‘ नामक अत्यंत सुबोध, नितांत सुंदर आणि परम रसाळ असा अभंगात्मक ग्रंथ लिहीला.
READ ON NEW WEBSITE