Get it on Google Play
Download on the App Store

संत गोराकुंभारांचे अभंग (Marathi)


अभंग संग्राहक
संत गोराकुंभार हे महाराष्ट्रातील संत परंपरेतील संत आहेत. त्यांचा पिढीजात व्यवसाय मडकी बनविण्याचा होता. मडकी बनवताना ते विठ्ठलाचे अभंग म्हणत.
READ ON NEW WEBSITE