संत गोराकुंभारांचे अभंग (Marathi)


सुनीता
संत गोराकुंभार हे महाराष्ट्रातील संत परंपरेतील संत आहेत. त्यांचा पिढीजात व्यवसाय मडकी बनविण्याचा होता. मडकी बनवताना ते विठ्ठलाचे अभंग म्हणत. READ ON NEW WEBSITE

Chapters

अभंग संग्रह