मिस्टर सिंगल फादर (Marathi)


अभिषेक ठमके
‘सिंगल फादर’ होण्याचं स्वप्न, लग्नाचा विचार नकोसा असल्याने हा चिचार मनात आला होता खरा, पण लग्न झालं आणि ‘फादर’ सुद्धा झालोच! READ ON NEW WEBSITE