गीतेतील विशिष्ट ७ श्लोक (Marathi)


Nimish Navneet Sonar
भगवदगीतेतील मोक्ष, देव देवता आणि परमेश्वर या संदर्भातील विविध अध्यायातील काही (एकमेकांशी परस्पर संबंध असणाऱ्या) श्लोकांचा एकत्रित सलग भावार्थ READ ON NEW WEBSITE