Get it on Google Play
Download on the App Store

ड्रॅगन -2

विक्रम आपल्या अंतराळयानात परतला, त्याने पाहिलेली प्राचीन चित्रे आणि त्याने पाहिलेल्या विलक्षण घटनांच्या विचारांनी त्याचे मन धडधडत होते. तो पृथ्वीवर परतयेण्यासाठी आणि उर्वरित मानवजातीसह आपले शोध सामायिक करण्यासाठी थांबू शकला नाही.

पण बोगद्यातून बाहेर पडताच अचानक आलेल्या वाऱ्याने तो चक्रावून गेला. आणि मग कुठूनही ड्रॅगन पुन्हा एकदा त्याच्यासमोर आला.

यावेळी मात्र ड्रॅगनबाबत काहीतरी वेगळंच पाहायला मिळालं. त्या प्राण्याचे जणू काही परिवर्तन झाले होते - त्याचे डोळे प्रकाशाने चमकत होते आणि त्याच्या हालचाली तरल आणि सुबक होत्या.

विक्रम आश्चर्याने आणि आश्चर्याने गोठून उभा होता, तो जे पाहत होता त्यावर विश्वास ठेवण्याचे धाडस करत नव्हता. आणि मग त्याच्या आश्चर्याने अजगर बोलू लागला.

"विक्रम," ड्रॅगन शक्ती आणि शहाणपणाने प्रतिध्वनित झालेल्या आवाजात म्हणाला. 'मी केवळ एक प्राणी नाही. मी तुमच्यासारखाच विचार आणि भावना असलेला एक संवेदनशील प्राणी आहे. आणि मी तुम्हाला एक खूप महत्वाची गोष्ट सांगायला आलो आहे."

अजगर बोलत असताना विक्रम लक्षपूर्वक ऐकत होता. पृथ्वीवरील मानवाचा काळ संपला आहे आणि मानवाने भूतकाळात ड्रॅगनसोबत जे काही केले त्याचा बदला घेण्यासाठी ड्रॅगन परत येऊन पृथ्वीवर विध्वंस करेल, असे त्याला सांगण्यात आले.

अचानक घडलेल्या या प्रकाराने विक्रम हैराण झाला. विज्ञान ाच्या आणि तर्कशक्तीवर त्यांचा नेहमीच विश्वास होता आणि माणुसकीचा सूड घेणार् या प्राण्याची कल्पना जवळजवळ अनाकलनीय वाटत होती.

पण ड्रॅगनच्या डोळ्यात बघताना त्याला त्या प्राण्याच्या आत एक तीव्र राग आणि असंतोष पेटल्याचे जाणवले. जणू ड्रॅगन शतकानुशतके हा द्वेष धरून होता, तो बाहेर काढण्यासाठी योग्य क्षणाची वाट पाहत होता.

तेव्हा विक्रमला जाणवले की, हा अनर्थ घडू नये म्हणून आपली जबाबदारी - कर्तव्य आहे. माणूस शत्रू नाही आणि ते शांतपणे एकत्र राहू शकतात, हे ड्रॅगनला पटवून देण्याचा मार्ग शोधावा लागेल हे त्याला ठाऊक होतं.

आणि म्हणून नव्या हेतूने विक्रमने एक योजना आखायला सुरुवात केली. तो पृथ्वीवर परत यायचा आणि त्याचे शोध जगाला सांगायचा, त्यांना दाखवून द्यायचा की ड्रॅगन हे केवळ अविवेकी प्राणी नाहीत, तर माणसांसारखेच विचार आणि भावना असलेले संवेदनशील प्राणी आहेत.

हे सोपे नाही, हे त्याला ठाऊक होते. ड्रॅगनला घाबरून त्यांचा नाश करण्याचा प्रयत्न करणारे नक्कीच होते. पण विक्रमने बदल घडवण्याचा निर्धार केला होता.

ड्रॅगनला निरोप देऊन अंतराळयानाकडे परत जाताना विक्रमला एक भीती वाटल्याशिवाय रहात नव्हते. त्याला माहित होते की त्याच्यापुढचा प्रवास लांबलचक आणि कठीण असेल, परंतु त्याला हे देखील माहित होते की त्याचे एक कर्तव्य आहे - ड्रॅगनसाठी, त्याच्या सहमानवांप्रती आणि एकूणच जगाप्रती एक कर्तव्य.