Get it on Google Play
Download on the App Store

संपर्क तुटला

ड्रॅगन  चंद्रावरून दूर अंतराळात झेपावत असताना कमांडर विक्रम आश्चर्याने पाहत होता. तो नजरेतून गायब होताच त्याला चंद्राच्या पृष्ठभागाच्या गुरुत्वाकर्षणात अचानक बदल जाणवला. सुरवातीला ते सूक्ष्म होते, पण थोड्याच वेळात त्याच्या खालची जमीन थरथरायला आणि थरथरायला लागली.

भूकंपाची गती इतकी तीव्र होती की विक्रमला आपला समतोल राखण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. रोव्हर पुढे सरकला आणि तो जमिनीवर फेकला गेला. त्याने पटकन आपले पाय परत मिळवले आणि चंद्राच्या लँडस्केपकडे पाहिले. त्याला जमीन हलताना आणि खचताना दिसत होती, खोल दरी आणि दरड निर्माण होत होती.

अचानक त्याच्या रेडिओला जीवदान मिळालं. त्याच्याशी संपर्क प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करणारे हे पृथ्वीवरील ग्राउंड स्टेशन होते.

"कमांडर विक्रम, तू मला वाचतोस का?" दुसर् या टोकाला असलेल्या आवाजाने लगेच विचारले.

"हो, मी तुला वाचलंय." विक्रमने उत्तर दिलं, त्याचा आवाज किंचित थरथरत होता. "काय होतंय?"

ग्राउंड स्टेशन ऑपरेटर ने कहा, 'कुछ गलत हो गया है। "चंद्रावर मोठ्या प्रमाणात भूकंपीय हालचाली आहेत आणि आम्ही आपल्या स्थानावरून विचित्र रीडिंग ्स घेत आहोत. ड्रॅगनच्या उड्डाणामुळे चंद्राच्या गुरुत्वाकर्षणात व्यत्यय आला असावा, ज्यामुळे पृथ्वीवरील महासागरांमध्ये मोठ्या लाटा उसळत आहेत, असे आम्हाला वाटते.

विक्रमचे हृदय डळमळीत झाले. असं काही घडल्याचं त्याने याआधी कधीच ऐकलं नव्हतं. अंतराळ हे एक शांत आणि निवांत ठिकाण आहे, जे खालच्या जगातल्या अनागोंदी आणि अशांततेपासून अछूते होते.

पण आता अगदी लहानशा गडबडीचाही विश्वाच्या नाजूक समतोलावर काय परिणाम होऊ शकतो, हे तो प्रत्यक्ष पाहू लागला होता.

शांतता परत मिळवण्याचा आणि अंतराळयानाकडे परत जाण्याचा प्रयत्न करत असताना विक्रमला रेडिओच्या दुसर् या टोकाला गोंधळ आणि गोंधळ ऐकू आला. अंतराळातील इतर अंतराळवीरांशी संपर्क राखण्यासाठी ग्राऊंड स्टेशनची धडपड सुरू होती आणि चंद्राच्या गडबडीची बातमी जगभर वेगाने पसरत होती.

जगभरातून बातम्या येत होत्या, ज्यात मोठ्या प्रमाणात भरतीच्या लाटा आणि भूकंप ांचे वर्णन होते ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात विनाश आणि दहशत निर्माण झाली होती. निर्माण झालेला गोंधळ थांबविण्यास आपण असमर्थ आहोत हे लक्षात येताच विक्रमला आपल्यावर असहाय्यतेची भावना जाणवली.

अंतराळयानात पोचून आत चढताच त्याला एकटेपणा आणि दिशाहीनतेची तीव्र भावना जाणवली. अजगराच्या उड्डाणामुळे निर्माण झालेल्या अडथळ्यामुळे खालच्या जगापासून तुटलेला तो अवकाशाच्या विशालतेत एकटाच होता.

पुढे काय होणार असा प्रश्न त्याला पडला. हा गोंधळ सुरूच राहणार की शेवटी तो कमी होईल आणि जग पुन्हा पूर्वपदावर येईल?

सध्या विक्रम फक्त वाट पाहू शकला आणि सर्वोत्तमाची आशा करू शकला. जेव्हा त्याने चंद्राच्या लँडस्केपकडे पाहिले तेव्हा त्याला माहित होते की त्याने काहीतरी विलक्षण पाहिले आहे - परंतु त्याला हे देखील माहित होते की त्याची मोठी किंमत मोजावी लागली आहे.