Android app on Google Play

 

संकेतस्थळ

 

मंडळाने इ.स. २००० साली अधिकृत संकेतस्थळ सुरु केले. मंडळाच्या सदस्यांच्या संकल्पतेने व प्रयत्नाने हे संकेतस्थळ तयार झाले. मंडळाची माहिती, मंडळाचे सामाजिक उपक्रम व लालबागच्या राजाची छायाचित्रे संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.