Android app on Google Play

 

योगी पावन मनाचा

 

योगी पावन मनाचा ।
साही अपराध जनाचा ॥१॥

विश्व रागे झाले वन्ही ।
संते सुखे व्हावे पाणी ॥२॥

शब्द शस्‍त्रे झाले क्लेश ।
संती मानावा उपदेश ॥३॥

विश्वपट ब्रह्म, दोरा ।
ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा ॥४॥
 

संत मुक्ताई

स्तोत्रे
Chapters
मुंगी उडाली आकाशीं
योगी पावन मनाचा