Android app on Google Play

 

आरंभी वंदीन अयोध्येचा

 

आरंभी वंदीन अयोध्येचा राजा ।
भक्ताचीया काजा पावत असे ॥१॥

पावत असे महासंकटी निर्वाणी ।
रामनाम वाणी उच्चारीत ॥२॥

उच्चारिता राम होय पाप चर ।
पुण्याचा निश्चय पुण्यभूमी ॥३॥

पुण्यभूमी पुण्यवंतासीं आठवे ।
पापीयानाठवे कांहीं केल्या ॥४॥

कांहीं केल्या तुझे मन पालटेना ।
दास ह्मणे जन सावधान ॥५॥