Android app on Google Play

 

साखर

 


 साखरेचा गुण आहे गोडपणा, साखर घालण्यामागे भावना आहे की आयुष्यातील गोडवा वाढवा. गोड बोलणे सर्वांनाच आवडते आणि त्यामुळे व्यवहार देखील गोड होतात. या सर्व गुणांनी आपल्या आयुष्यात यश आपल्या पायाशी लोळण घेते.