Android app on Google Play

 

वास्तूशुद्धीच्या काही सुलभ पद्धती

 


१. अडगळ काढणे
२. विभूती फुंकणे
३. गोमूत्र शिंपडणे
४. धूप करणे
५. नामजप करणे
६. देवतांच्या नामजपाच्या पट्ट्या लावणे