Android app on Google Play

 

दिल्ली कंटोनमेंट रोड

 


या रस्त्यावरही सफेद साडी नेसलेली बाई दिसते. दिल्लीच्या लोकांसाठी हा रस्ता आधीपासूनच भुताने ग्रासलेला होता. या मार्गातून जाताना त्यांना भीती वाटते असं त्यांनी बरेचदा सांगितलं आहे. असा कुणीही नाही जो त्या वाटेने गेला आणि त्याला ती बाई दिसली नाही.