पहिली लढाऊ पाणबुडी| Marathi stories | Hindi Stories | Gujarati Stories

पहिली लढाऊ पाणबुडी (Marathi)


प्रभाकर फडणीस
या लेखात मी आपणास जगातील पहिल्या लढाऊ पाणबुडीच्या इतिहासाबाबत सांगणार आहे...