शाळा| Marathi stories | Hindi Stories | Gujarati Stories

शाळा (Marathi)


नामदेव अंजना
शिक्षणाचा प्रसार होण्याची अजून खूप गरज आहे. नुसती एखाद्या गावात एखादी शाळा बांधली म्हणजे त्या गावात शिक्षणाचा प्रसार झाला असे म्हणता येणार नाही.