गुरू आरती संग्रह (Marathi)


भगवान दादा
देवीदेवतांची काव्यबद्ध स्तुती म्हणजेच आरती.