नात्यांचा गोतावळा अमोल सोनवणे

सुंदर जीवन जगण्यासाठी,आपली नाती आपणच जपायला हवी