संगीत विक्रम शशिकला (Marathi)


माधवराव नारायण पाटणकर
विक्रम आणि शशिकला यांच्यावर आधारित संगीत नाटक.