मिस्टर सिंगल फादर (Marathi)


अभिषेक ठमके
‘सिंगल फादर’ होण्याचं स्वप्न, लग्नाचा विचार नकोसा असल्याने हा चिचार मनात आला होता खरा, पण लग्न झालं आणि ‘फादर’ सुद्धा झालोच!