Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

संग्रह ३

द्राक्षाच्या वेलीला त्रिकोणी पान
...चे नाव घेते राखते तुमचा मान

निळ्याभोर आकाशात विमान चालले फास्ट
....रावांचे नाव घेते तुमच्यासाठी खास

पाव शेर रवा पाव शेर खवा
.... चे नाव घेते हजार रुपये ठेवा.

कामाची सुरवात होते श्रीगणेशापासुंन
........नाव घेयला सुरवात केली आजपासून

आमच्या ह्यांचे घर होते लाकडाचे...
आमच्या ह्यांचे घर होते लाकडाचे...
........ नाव घेते सासू बाईंच्या माकडाचे.

मातीच्या चुली घालतात घरोघर
-------- झालीस माझी आता चल बरोबर

पूरणपोळीत तुप असावे ताजे अन् साजुक,
.... आहेत आमचे फार नाजुक.