Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

युद्ध समाप्ती

http://clampart.com/wp-content/uploads/2013/08/Vishnu.jpg

या दिवशी भगवान विष्णूंनी असुरांचा अंत करून युद्ध समाप्तीची घोषणा केली होती. त्यांनी सर्व असुरांची मस्तके मंदार प्रवतात दाबून टाकली होती. म्हणूनच हा दिवस वाईट आणि नकारात्मकता याचा शेवट करण्याचा दिवस म्हणूनही मानला जातो.