Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

पद - प्रतिष्ठा


जर आपण एखाद्या मोठ्या पदावर असलो आणि समाजात आपल्याला खूप मान - सन्मान मिळत असेल तर ही गोष्ट देखील गुप्त ठेवली पाहिजे. कोणा दुसऱ्या व्यक्तीसमोर या गोष्टीचा उल्लेख केला तर त्यातून अहंकाराचा भाव निर्माण होतो. अहंकार हा अधःपतनाचे कारण बनतो आणि त्यामुळे आपली प्रतिष्ठा कमी होऊ शकते.