Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

घरगुती भांडण - तंटे

 बहुतेक सर्व परिवारांमध्ये वाद - विवाद होतच असतात. ही अगदी सामान्य गोष्ट आहे. परंतु आपसातल्या या भांडणाविषयी बाहेर कोणालाही सांगता कामा नये. असे केल्यामुळे समाजात आपल्या परिवाराची प्रतिष्ठा कमी होते. परिवाराचे वाईट चिंतणारे लोक आपल्या आपसातील भांडणाचा गैरफायदा घेऊ शकतात.