Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

ब्लु क्रोस रोड


चेन्नईच्या या रस्त्यावर अचानक आत्महत्येचे प्रमाण वाढले आहे. लोकांच असं म्हणन आहे की इथे आत्महत्या करणाऱ्यांचे आत्मे भटकतात. काळोख पडल्यावर लोकांनी अनोळखी सफेद आकृती पहिली आहे जी बऱ्याच लांबपर्यंत त्यांच्या सोबत चालत येते.