Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

धृतराष्ट्रधृतराष्ट्राला सौवाली नावाच्या दासीपासून एक पुत्र होता. गांधारी गर्भवती असताना धृतराष्ट्राची देखभाल करण्यासाठी सौवाली ची नेमणूक झाली होती. परंतु धृतराष्ट्रावर तिच्या रूपाने भुरळ पडली आणि अशा प्रकारे दासीपुत्र युयुत्सु चा जन्म झाला.