Android app on Google Play iPhone app Download from Windows Store

 

मृत्यू

मृत्यूला नेहमी नकारात्मकरित्या पाहिलं जातं. परंतु स्वप्नात मृत्यू दिसणं म्हणजे स्वप्न पाहणाऱ्याच्या जीवनात घडणाऱ्या महत्त्वाच्या बदलाची चाहूल असते. एका पर्वाचा अंत ज्यामुळे नवीन पर्व सुरु होऊ शकेल.